How Can We Help?

< All Topics
Print

CP8D Report Detail

ColumnData
BIL.
NAME PERKERJA
NO . CUKAI PENDAPATAN
NO. PENGENALAN/ PASSPORT
KATEGORI PEKERJA
CUKAI DITANGGUNG OLEH MAJIKAN
BILANGAN ANAK
JUMLAH PELEPASAN
JUMLAH SARAAN KASAR
MANFAAT BERUPA BARANGAN
NILAI TEMPAT KEDIAMAN
MANFAAT SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA (ESOS)
SENARAI ELUAN/ PERKUISIT/ PEMBERIAN MANFAAT YANG DIKECUALI CUKAI YANG PERLU DIPAPORKAN
PELEPASAN
ZAKAT
CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
ZAKAT YANG DIBAYAR MELALUI POTONGAN GAJI
PCB
CP38
Table of Contents